วันอาทิตย์ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   หมายเหตุ 1. = มีข้อมูล 2. =ไม่มีข้อมูล
สถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 สรุปคดีคุณภาพ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2566 รายได้  เมนูดึงรายงาน
ปีงบประมาณ 2566  ปราบปราม เมนูดึงรายงาน โปรแกรม
ปีงบประมาณ 2566  คดีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2566 ทะเบียนสรรพสามิต เมนูดึงรายงาน 
ปีงบประมาณ 2566  สุรา 
ปีงบประมาณ 2566 ใบอนุญาต 
ปีงบประมาณ 2566 คดีรถยนต์คันแรก 
ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้
ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้
สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ถึงวันนี้สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิตถึงวันนี้
กันยายน 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566
สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566
กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566
มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566
พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566
เมษายน 2566 เมษายน 2566 เมษายน 2566 เมษายน 2566 เมษายน 2566 เมษายน 2566 เมษายน 2566
มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2566   update วันที่ 8 มี.ค. 2566, 15:55 กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2566   update วันที่ 13 มี.ค. 2566, 10:23 กุมภาพันธ์ 2566   update วันที่ 13 มี.ค. 2566, 10:27 กุมภาพันธ์ 2566   update วันที่ 3 มี.ค. 2566, 15:22
มกราคม 2566 มกราคม 2566 มกราคม 2566   update วันที่ 8 มี.ค. 2566, 15:54 มกราคม 2566 มกราคม 2566   update วันที่ 20 ก.พ. 2566, 10:20 มกราคม 2566   update วันที่ 10 ก.พ. 2566, 08:29 มกราคม 2566   update วันที่ 6 ก.พ. 2566, 12:46
ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565   update วันที่ 15 มี.ค. 2566, 11:26 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565   update วันที่ 20 ก.พ. 2566, 10:20 ธันวาคม 2565   update วันที่ 5 ม.ค. 2566, 13:25 ธันวาคม 2565   update วันที่ 28 ธ.ค. 2565, 12:57
พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565   update วันที่ 15 มี.ค. 2566, 11:25 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565   update วันที่ 20 ก.พ. 2566, 10:19 พฤศจิกายน 2565   update วันที่ 15 ธ.ค. 2565, 13:47 พฤศจิกายน 2565   update วันที่ 30 พ.ย. 2565, 15:50
ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565   update วันที่ 7 พ.ย. 2565, 09:49 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565   update วันที่ 3 พ.ย. 2564, 15:21 ตุลาคม 2565   update วันที่ 3 พ.ย. 2565, 15:21 ตุลาคม 2565   update วันที่ 2 พ.ย. 2565, 11:13
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 สรุปคดีคุณภาพ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2565 รายได้  เมนูดึงรายงาน
ปีงบประมาณ 2565  ปราบปราม เมนูดึงรายงาน โปรแกรม
ปีงบประมาณ 2565  คดีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2565 ทะเบียนสรรพสามิต เมนูดึงรายงาน 
ปีงบประมาณ 2565  สุรา 
ปีงบประมาณ 2565 ใบอนุญาต 
ปีงบประมาณ 2565 คดีรถยนต์คันแรก 
กันยายน 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:25 กันยายน 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:26 กันยายน 2565   update วันที่ 19 ต.ค. 2565, 11:03 กันยายน 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:27 กันยายน 2565   update วันที่ 4 ต.ค. 2565, 10:12 กันยายน 2565   update วันที่ 7 ต.ค. 2565, 13:23 กันยายน 2565   update วันที่ 6 ต.ค. 2565, 11:11
สิงหาคม 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:25 สิงหาคม 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:26 สิงหาคม 2565   update วันที่ 26 ต.ค. 2565, 09:28 สิงหาคม 2565   update วันที่ 5 ต.ค. 2565, 15:27 สิงหาคม 2565   update วันที่ 13 ก.ย. 2565, 09:06 สิงหาคม 2565   update วันที่ 7 ก.ย. 2565, 14:11 สิงหาคม 2565   update วันที่ 3 ก.ย. 2565, 10:57
กรกฎาคม 2565   update วันที่ 4 ส.ค. 2565, 10:27 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 8 ส.ค. 2565, 10:38 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 15 ส.ค. 2565, 10:06 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 4 ส.ค. 2565, 10:28 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 13 ก.ย. 2565, 09:06 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 16 ส.ค. 2565, 09:54 กรกฎาคม 2565   update วันที่ 4 ส.ค. 2565, 15:21
มิถุนายน 2565   update วันที่ 4 ก.ค. 2565, 10:20 มิถุนายน 2565   update วันที่ 4 ก.ค. 2565, 10:20 มิถุนายน 2565   update วันที่ 15 ส.ค. 2565, 10:06 มิถุนายน 2565   update วันที่ 4 ก.ค. 2565, 10:21 มิถุนายน 2565   update วันที่ 18 ก.ค. 2565, 11:11 มิถุนายน 2565   update วันที่ 16 ส.ค. 2565, 09:53 มิถุนายน 2565   update วันที่ 10 ก.ค. 2565, 13:46
พฤษภาคม 2565   update วันที่ 1 มิ.ย. 2565, 14:41 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 1 มิ.ย. 2565, 14:36 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 15 ส.ค. 2565, 10:06 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 1 มิ.ย. 2565, 14:42 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 23 มิ.ย. 2565, 09:35 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 7 มิ.ย. 2565, 11:08 พฤษภาคม 2565   update วันที่ 1 มิ.ย. 2565, 12:43
เมษายน 2565   update วันที่ 18 พ.ค. 2565, 14:00 เมษายน 2565   update วันที่ 18 พ.ค. 2565, 14:00 เมษายน 2565   update วันที่ 11 พ.ค. 2565, 14:53 เมษายน 2565   update วันที่ 18 พ.ค. 2565, 13:59 เมษายน 2565   update วันที่ 11 พ.ค. 2565, 10:02 เมษายน 2565   update วันที่ 2 พ.ค. 2565, 10:47 เมษายน 2565   update วันที่ 9 พ.ค. 2565, 14:00
มีนาคม 2565   update วันที่ 4 เม.ย. 2565, 14:11 มีนาคม 2565   update วันที่ 4 เม.ย. 2565, 14:27 มีนาคม 2565   update วันที่ 11 พ.ค. 2565, 14:52 มีนาคม 2565   update วันที่ 4 เม.ย. 2565, 14:28 มีนาคม 2565   update วันที่ 8 เม.ย. 2565, 10:43 มีนาคม 2565   update วันที่ 8 เม.ย. 2565, 10:47 มีนาคม 2565   update วันที่ 5 เม.ย. 2565, 14:00
กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:43 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:43 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 17 มี.ค. 2565, 10:00 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:44 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 3 มี.ค. 2565, 16:07 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 3 มี.ค. 2565, 15:46 กุมภาพันธ์ 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 15:25
มกราคม 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:42 มกราคม 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:43 มกราคม 2565   update วันที่ 21 ก.พ. 2565, 11:15 มกราคม 2565   update วันที่ 7 มี.ค. 2565, 11:44 มกราคม 2565   update วันที่ 22 ก.พ. 2565, 13:30 มกราคม 2565   update วันที่ 22 ก.พ. 2565, 13:00 มกราคม 2565   update วันที่ 1 ก.พ. 2565, 11:27
ธันวาคม 2564   update วันที่ 5 ม.ค. 2565, 16:39 ธันวาคม 2564   update วันที่ 5 ม.ค. 2565, 16:18 ธันวาคม 2564   update วันที่ 11 ม.ค. 2565, 10:11 ธันวาคม 2564   update วันที่ 5 ม.ค. 2565, 16:40 ธันวาคม 2564   update วันที่ 10 ม.ค. 2565, 10:54 ธันวาคม 2564   update วันที่ 5 ม.ค. 2565, 14:52 ธันวาคม 2564   update วันที่ 10 ม.ค. 2565, 12:11
พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 15:02 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 15:05 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 11 ม.ค. 2565, 10:09 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 15:08 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 21 ธ.ค. 2564, 10:05 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 21 ธ.ค. 2564, 10:50 พฤศจิกายน 2564   update วันที่ 14 ธ.ค. 2564, 10:22
ตุลาคม 2564   update วันที่ 1 พ.ย. 2564, 17:01 ตุลาคม 2564   update วันที่ 1 พ.ย. 2564, 17:04 ตุลาคม 2564   update วันที่ 11 ม.ค. 2565, 10:00 ตุลาคม 2564   update วันที่ 1 พ.ย. 2564, 17:06 ตุลาคม 2564   update วันที่ 21 ธ.ค. 2564, 10:04 ตุลาคม 2564   update วันที่ 9 พ.ย. 2564, 16:13 ตุลาคม 2564   update วันที่ 1 พ.ย. 2564, 11:59
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 สรุปคดีคุณภาพ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2564 รายได้  เมนูดึงรายงาน
ปีงบประมาณ 2564  ปราบปราม เมนูดึงรายงาน โปรแกรม
ปีงบประมาณ 2564  คดีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 ทะเบียนสรรพสามิต เมนูดึงรายงาน 
ปีงบประมาณ 2564  สุรา 
ปีงบประมาณ 2564 ใบอนุญาต 
ปีงบประมาณ 2564 คดีรถยนต์คันแรก 
กันยายน 2564   update วันที่ 4 ต.ค. 2564, 09:53 กันยายน 2564   update วันที่ 4 ต.ค. 2564, 09:59 กันยายน 2564   update วันที่ 20 ต.ค. 2564, 10:20 กันยายน 2564   update วันที่ 4 ต.ค. 2564, 10:03 กันยายน 2564   update วันที่ 5 ต.ค. 2564, 14:38 กันยายน 2564   update วันที่ 5 ต.ค. 2564, 13:48 กันยายน 2564   update วันที่ 4 ต.ค. 2564, 11:31
สิงหาคม 2564   update วันที่ 7 ก.ย. 2564, 12:52 สิงหาคม 2564   update วันที่ 4 ต.ค. 2564, 09:59 สิงหาคม 2564   update วันที่ 13 ก.ย. 2564, 10:41 สิงหาคม 2564   update วันที่ 7 ก.ย. 2564, 12:55 สิงหาคม 2564   update วันที่ 3 ก.ย. 2564, 10:14 สิงหาคม 2564   update วันที่ 24 ส.ค. 2564, 14:08 สิงหาคม 2564   update วันที่ 31 ส.ค. 2564, 10:34
กรกฎาคม 2564   update วันที่ 10 ส.ค. 2564, 12:44 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 10 ส.ค. 2564, 12:54 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 11 ส.ค. 2564, 10:55 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 10 ส.ค. 2564, 12:59 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 2 ส.ค. 2564, 14:33 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 29 ก.ค. 2564, 13:13 กรกฎาคม 2564   update วันที่ 3 ส.ค. 2564, 15:53
มิถุนายน 2564   update วันที่ 6 ก.ค. 2564, 15:13 มิถุนายน 2564   update วันที่ 6 ก.ค. 2564, 15:19 มิถุนายน 2564   update วันที่ 11 ส.ค. 2564, 10:55 มิถุนายน 2564   update วันที่ 22 ก.ค. 2564, 10:13 มิถุนายน 2564   update วันที่ 5 ก.ค. 2564, 09:59 มิถุนายน 2564   update วันที่ 7 ก.ค. 2564, 14:32 มิถุนายน 2564   update วันที่ 8 ก.ค. 2564, 11:28
พฤษภาคม 2564   update วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 15:01 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 15:13 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 09:45 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 15:18 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 2 มิ.ย. 2564, 11:44 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 2 มิ.ย. 2564, 12:29 พฤษภาคม 2564   update วันที่ 7 มิ.ย. 2564, 16:24
เมษายน 2564   update วันที่ 7 พ.ค. 2564, 09:34 เมษายน 2564   update วันที่ 7 พ.ค. 2564, 11:28 เมษายน 2564   update วันที่ 18 พ.ค. 2564, 09:17 เมษายน 2564   update วันที่ 11 พ.ค. 2564, 20:13 เมษายน 2564   update วันที่ 11 พ.ค. 2564, 11:27 เมษายน 2564   update วันที่ 31 พ.ค. 2564, 08:59 เมษายน 2564   update วันที่ 6 พ.ค. 2564, 10:38
มีนาคม 2564   update วันที่ 7 พ.ค. 2564, 09:34 มีนาคม 2564   update วันที่ 7 พ.ค. 2564, 11:27 มีนาคม 2564   update วันที่ 18 พ.ค. 2564, 09:17 มีนาคม 2564   update วันที่ 11 พ.ค. 2564, 20:13 มีนาคม 2564   update วันที่ 11 พ.ค. 2564, 11:27 มีนาคม 2564   update วันที่ 31 พ.ค. 2564, 08:55 มีนาคม 2564   update วันที่ 2 เม.ย. 2564, 14:32
กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 13:30 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 13:44 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 15:15 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 13:56 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 15:02 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 4 มี.ค. 2564, 13:24 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 1 มี.ค. 2564, 14:33
มกราคม 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 13:30 มกราคม 2564   update วันที่ 7 พ.ค. 2564, 11:47 มกราคม 2564   update วันที่ 12 พ.ค. 2564, 10:35 มกราคม 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 13:56 มกราคม 2564   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 15:02 มกราคม 2564   update วันที่ 4 ก.พ. 2564, 15:33 มกราคม 2564   update วันที่ 1 ก.พ. 2564, 14:17
ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 10:34 ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 11:19 ธันวาคม 2563   update วันที่ 14 ม.ค. 2564, 14:28 ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 11:30 ธันวาคม 2563   update วันที่ 5 มี.ค. 2564, 15:02 ธันวาคม 2563   update วันที่ 5 ม.ค. 2564, 08:48 ธันวาคม 2563   update วันที่ 4 ม.ค. 2564, 16:29
พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 11:15 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 12:56 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 18 ธ.ค. 2563, 10:08 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 13:02 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:01 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 14:27 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 27 พ.ย. 2563, 15:58
ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 11:51 ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:41 ตุลาคม 2563   update วันที่ 18 ธ.ค. 2563, 10:08 ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:52 ตุลาคม 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 14:26 ตุลาคม 2563   update วันที่ 23 พ.ย. 2563, 11:02 ตุลาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:00
 
ระบบสารสนเทศหลัก EDPilot
ระบบผู้กระทำผิด
หมายเหตุ 1. =มีข้อมูล   2. =ไม่มีข้อมูล
พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4โทร. 740033 (วสันต์)
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
» ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
» ออนไลน์วันนี้ 1 คน
» ออนไลน์เมื่อวันนี้ 0 คน
» ออนไลน์อาทิตย์นี้ 4 คน
» ออนไลน์เดือนนี้ 19 คน
» ออนไลน์ปีนี้ 43 คน
» จำนวนผู้เข้าชม 2371 คน
Record: 32 (16.11.2020)
เริ่ม 5 สิงหาคม 2557