รายงาน


ระบบแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร.....ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  
หน่วยงาน
1.
0400 สภ.ที่ 4
040100 สท.อุดรธานี มี 20 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 5 อำเภอได้แก่
   1. 04010101 อ.เมืองอุดรธานี 2. 04010102 อ.หนองวัวซอ 3. 04010103 อ.หนองหาน 4. 04010104 อ.ไชยวาน 5. 04010105 อ.หนองแสง
2.สาขากุมภวาปี มี 6 อำเภอได้แก่
   1.04010201 อ.กุมภวาปี 2. 04010202 อ.โนนสะอาด 3. 04010203 อ.ศรีธาตุ 4. 04010204 อ.วังสามหมอ 5. 04010205 อ.กู่แก้ว 6. 04010206 อ.ประจักษ์ศิลปาคม
3.สาขาเพ็ญ มี 5 อำเภอได้แก่
   1.04010301 อ.เพ็ญ 2. 04010302 อ.ทุ่งฝน 3. 04010303 อ.พิบูลย์รักษ์ 4. 04010304 อ.สร้างคอม 5. 04010305 อ.บ้านดุง
4.สาขาบ้านผือ มี 4 อำเภอได้แก่
   1.04010401 อ.บ้านผือ 2. 04010402 อ.กุดจับ 3. 04010403 อ.น้ำโสม 4. 04010404 อ.นายูง
2.
040200 สท.กาฬสินธุ์ มี 18 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 7 อำเภอได้แก่
   1. 04020101 อ.เมืองกาฬสินธุ์ 2. 04020102 อ.ร่องคำ 3. 04020103 อ.ยางตลาด 4. 04020104 อ.กมลาไสย 5. 04020105 อ.ดอนจาน 6. 04020106 อ.สหัสขันธ์ 7. 04020107 อ.ฆ้องชัย
2.สาขาสมเด็จ มี 8 อำเภอได้แก่
   1.04020201 อ.สมเด็จ 2. 04020202 อ.คำม่วง 3. 04020203 อ.เขาวง 4. 04020204 อ.กุฉินารายณ์ 5. 04020205 อ.นามน 6. 04020206 อ.ห้วยผึ้ง 7. 04020207 อ.นาคู 8. 04020208 อ.สามชัย
3.สาขาหนองกุงศรี มี 3 อำเภอได้แก่
   1.04020301 อ.หนองกุงศรี 2. 04020302 อ.ห้วยเม็ก 3. 04020303 อ.ท่าคันโท
3.
040300 สท.ขอนแก่น มี 26 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 4 อำเภอได้แก่
   1. 04030101 อ.เมืองขอนแก่น 2. 04030102 อ.บ้านฝาง 3. 04030103 อ.พระยืน 4. 04030104 อ.หนองเรือ
2.สาขาชุมแพ มี 6 อำเภอได้แก่
   1.04030201 อ.ชุมแพ 2. 04030202 อ.ภูผาม่าน 3. 04030203 อ.ภูเวียง 4. 04030204 อ.เวียงเก่า 5. 04030205 อ.สีชมพู 6. 04030206 อ.หนองนาคำ
3.สาขาน้ำพอง มี 5 อำเภอได้แก่
   1.04030301 อ.น้ำพอง 2. 04030302 อ.กระนวน 3. 04030303 อ.เขาสวนกวาง 4. 04030304 อ.ชำสูง 5. 04030305 อ.อุบลรัตน์
4.สาขาบ้านไผ่ มี 5 อำเภอได้แก่
   1.04030401 อ.บ้านไผ่ 2. 04030402 อ.โคกโพธิ์ชัย 3. 04030403 อ.ชนบท 4. 04030404 อ.บ้านแฮด 5. 04030405 อ.มัญจาคีรี
5.สาขาพล มี 6 อำเภอได้แก่
   1.04030501 อ.พล 2. 04030502 อ.โนนศิลา 3. 04030503 อ.เปือยน้อย 4. 04030504 อ.แวงน้อย 5. 04030505 อ.แวงใหญ่ 6. 04030506 อ.หนองสองห้อง
4.
040400 สท.นครพนม มี 12 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 4 อำเภอได้แก่
   1. 04040101 อ.เมืองนครพนม 2. 04040102 อ.ท่าอุเทน 3. 04040103 อ.ปลาปาก 4. 04040104 อ.โพนสวรรค์
2.สาขาธาตุพนม มี 4 อำเภอได้แก่
   1.04040201 อ.ธาตุพนม 2. 04040202 อ.นาแก 3. 04040203 อ.เรณูนคร 4. 04040204 อ.วังยาง
3.สาขาศรีสงคราม มี 4 อำเภอได้แก่
   1.04040301 อ.ศรีสงคราม 2. 04040302 อ.นาทม 3. 04040303 อ.นาหว้า 4. 04040304 อ.บ้านแพง
5.
040500 สท.มหาสารคาม มี 13 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 6 อำเภอได้แก่
   1. 04050101 อ.เมืองมหาสารคาม 2. 04050102 อ.แกดำ 3. 04050103 อ.โกสุมพิสัย 4. 04050104 อ.กันทรวิชัย 5. 04050105 อ.เชียงยืน 6. 04050106 อ.ชืนชม
2.สาขาบรบือ มี 7 อำเภอได้แก่
   1.04050201 อ.บรบือ 2. 04050202 อ.วาปีปทุม 3. 04050203 อ.พยัคฆภูมิ 4. 04050204 อ.นาเชือก 5. 04050205 อ.นาดูน 6. 04050206 อ.ยางสีสุราช 7. 04050207 อ.กุดรัง
6.
040600 สท.มุกดาหาร มี 7 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 4 อำเภอได้แก่
   1. 04060101 อ.เมืองมุกดาหาร 2. 04060102 อ.ดอนตาล 3. 04060103 อ.นิคมคำสร้อย 4. 04060104 อ.หว้านใหญ่
2.สาขาคำชะอี มี 3 อำเภอได้แก่
   1.04060201 อ.คำชะอี 2. 04060202 อ.ดงหลวง 3. 04060203 อ.หนองสูง
7.
040700 สท.สกลนคร มี 18 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 7 อำเภอได้แก่
   1. 04070101 อ.เมืองสกลนคร 2. 04070102 อ.กุดบาท 3. 04070103 อ.กุสุมาลย์ 4. 04070104 อ.โคกศรีสุพรรณ 5. 04070105 อ.เต่างอย 6. 04070106 อ.โพนนาแก้ว 7. 04070107 อ.ภูพาน
2.สาขาวานรนิวาส มี 5 อำเภอได้แก่
   1.04070201 อ.วานรนิวาส 2. 04070202 อ.คำตากล้า 3. 04070203 อ.เจริญศิลป์ 4. 04070204 อ.บ้านม่วง 5. 04070205 อ.อากาศอำนวย
3.สาขาสว่างแดนดิน มี 6 อำเภอได้แก่
   1.04070301 อ.สว่างแดนดิน 2. 04070302 อ.นิคมน้ำอูน 3. 04070303 อ.พรรณานิคม 4. 04070304 อ.พังโคน 5. 04070305 อ.วาริชภูมิ 6. 04070306 อ.ส่องดาว
8.
040800 สท.หนองคาย มี 9 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 5 อำเภอได้แก่
   1. 04080101 อ.เมืองหนองคาย 2. 04080102 อ.เฝ้าไร่ 3. 04080103 อ.รัตนวาปี 4. 04080104 อ.สระใคร 5. 04080105 อ.โพนพิสัย
2.สาขาศรีเชียงใหม่ มี 4 อำเภอได้แก่
   1.04080201 อ.ศรีเชียงใหม่ 2. 04080202 อ.ท่าบ่อ 3. 04080203 อ.โพธิ์ตาก 4. 04080204 อ.สังคม
9.
040900 สท.หนองบัวลำภู มี 6 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 3 อำเภอได้แก่
   1. 04090101 อ.เมืองหนองบัวลำภู 2. 04090102 อ.โนนสัง 3. 04090103 อ.ศรีบุญเรือง
2.สาขานากลาง มี 3 อำเภอได้แก่
   1.04090201 อ.นากลาง 2. 04090202 อ.นาวัง 3. 04090203 อ.สุวรรณคูหา
10.
041000 สท.เลย มี 14 อำเภอ
1.สาขาเมือง มี 4 อำเภอได้แก่
   1. 04100101 อ.เมืองเลย 2. 04100102 อ.เชียงคาน 3. 04100103 อ.นาด้วง 4. 04100104 อ.ปากชม
2.สาขาด่านซ้าย มี 4 อำเภอได้แก่
   1.04100201 อ.ด่ายซ้าย 2. 04100202 อ.ท่าลี่ 3. 04100203 อ.นาแห้ว 4. 04100204 อ.ภูเรือ
3.สาขาวังสะพุง มี 6 อำเภอได้แก่
   1.04100301 อ.วังสะพุง 2. 04100302 อ.ผาขาว 3. 04100303 อ.ภูหลวง 4. 04100304 อ.หนองหิน 5. 04100305 อ.เอราวัณ 6. 04100306 อ.ภูกระดึง
11.
041100 สท.บีงกาฬ มี 8 อำเภอ
1.พื้นที่บึงกาฬ มี 5 อำเภอได้แก่
   1. 04110101 อ.เมืองบีงกาฬ 2. 04110102 อ.โซ่พิสัย 3. 04110103 อ.บุ้งคล้า 4. 04110104 อ.ปากคาด 5. 04110105 อ.ศรีวิไล
2.สาขาเซกา มี 3 อำเภอได้แก่
   1.04110201 อ.เซกา 2. 04110202 อ.บึงโขงหลง 3. 04110203 อ.พรเจริญ
เว็บไซด์สภ.ที่4