ระบบครุภัณฑ์สำนักงานสภ.ที่4 และพื้นที่

รหัสผู้ใช้งาน หน่วยงาน
1. 74000 สภ.ที่ 4
2. 74090 อุดรธานี
3. 74100 กาฬสินธุ์
4. 74200 ขอนแก่น
5. 74300 นครพนม
6. 74400 มหาสารคาม
7. 74500 มุกดาหาร
8. 74600 หนองบัวลำภู
9. 74700 หนองคาย
10. 74800 เลย
11. 74900 สกลนคร
12. 74720 บึงกาฬ
[ชื่อผู้ใช้]    
[รหัสผ่าน]   
  
รายงาน