รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท
วันที่ 2/10/2566 ถึงวันที่ 2/10/2566

หน่วยงานสรรพสามิต
จันทร์

2/10/2566
1. สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
ศูนย์ต้นทุน xxxxxx114
2/10/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 20,669.25
แจ้งเตือนนำส่ง 20,669.25
วันที่,29
จำนวน21,036.85
วันที่,29
2. สท.สกลนคร สาขาเมือง
ศูนย์ต้นทุน xxxxxx136
2/10/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 33,430.00
แจ้งเตือนนำส่ง 33,430.00
วันที่,29
จำนวน41,904.75
วันที่,29
3. สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
ศูนย์ต้นทุน xxxxxx127
2/10/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 193,875.00
แจ้งเตือนนำส่ง 193,875.00
วันที่,29
จำนวน202,981.25
วันที่,29
พิมพ์ วันอังคารที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4