รายงานตรวจติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
เริ่มวันที่ 24/4/2563 มีปํญหาติดต่อ 74000 ต่อ 201 202 ส่วนเทคโนฯ
ประชาชน/หน่วยงาน จำนวนครั้งเปิดอ่าน
1. ประชาชนทั่วไป 829
2. กรมสรรพสามิต&61.19.233 2
3. สภ.ที่ 1&1 2
4. สภ.ที่ 2&2 1
5. สภ.ที่ 3&3 -
6. สภ.ที่ 4&4 1045
7. สภ.ที่ 5&5 -
8. สภ.ที่ 6&6 2
9. สภ.ที่ 7&7 -
10. สภ.ที่ 8&8 1
11. สภ.ที่ 9&9 -
12. สภ.ที่ 10&10 -
13. สท.อุดรธานี (แยก) &41  26
14. สท.อุดรธานี สาขาเมือง&43 2
15. สท.อุดรธานี กุมภวาปี&156 10
16. สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ&157 -
17. สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ&158 5
18. สท.กาฬสินธุ์ และสาขาเมือง (รวม) &32 16
19. สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ&138 6
20. สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี&139 -
21. สท.ขอนแก่นพื้นที่ และสาขาเมือง (รวม)&33 5
22. สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ&140 -
23. สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง&141 -
24. สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่&142 -
25. สท.ขอนแก่น สาขาพล&143 -
26. สท.นครพนม และสาขาเมือง(รวม)&34 -
27. สท.นครพนม สาขาธาตุพนม&144 -
28. สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม&145 8
29. สท.มหาสารคาม และสาขาเมือง(รวม)&35 4
30. สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ&146 -
31. สท.มุกดาหาร(แยก) &36 -
32. สท.มุกดาหาร สาขาเมือง&14 4
33. สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี&147 -
34. สท.สกลนคร และสาขาเมือง(รวม)&38 53
35. สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส&150 4
36. สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน&151 1
37. สท.หนองคาย และสาขาเมือง&39 -
38. สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่&154 2
39. สท.หนองบัวลำภู และสาขาเมือง(รวม)&40 6
40. สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง&155 -
41. สท.เลย และสาขาเมือง(รวม)&37 1
42. สท.เลย สาขาด้านซ้าย&148 -
43. สท.เลย สาขาวังสะพุง&149 8
44. สท.บึงกาฬ(แยก)&153 12
45. สท.บึงกาฬ สาขาเซกา&152 12
รวม 2067