รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ระยะเวลา 3 วันทำการ
ระหว่างวันที่ 6/8/2565 ถึง  วันที่ 10/8/2565 

หน่วยงานสรรพสามิต
เสาร์

6/8/2565
อาทิตย์

7/8/2565
จันทร์

8/8/2565
อังคาร

9/8/2565
พุธ

10/8/2565  
1.  สภ.ที่ 4
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
2.  สท.อุดรธานี
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 23,100.00
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน12,450.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
3.  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 15,570.23
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน19,731.50
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
4.  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 4,360.00
วันที่,5
จำนวน1,190.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
5.  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 1,390.00
วันที่,5
-
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
6.  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน5,530.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
7.  สท.กาฬสินธุ์
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 6,900.00
วันที่,5
จำนวน2,964.80
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
8.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 2,350.00
วันที่,5
จำนวน2,350.00
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
9.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 3,590.00
วันที่,5
จำนวน3,590.00
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
10.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
11.  สท.ขอนแก่น
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 14,470.00
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
-
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
12.  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 860.00
วันที่,5
จำนวน1,820.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
13.  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
14.  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 1,060.00
วันที่,5
จำนวน1,060.00
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
15.  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 3,530.00
วันที่,5
จำนวน1,160.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
16.  สท.ขอนแก่น สาขาพล
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
-
จำนวน1,290.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
17.  สท.นครพนม
หน่วยงาน  สท.นครพนม
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
18.  สท.นครพนม สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 6,160.00
วันที่,5
-
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
19.  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน530.00
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
20.  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน10,461.25
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
21.  สท.มหาสารคาม
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 4,460.00
วันที่,5
-
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
22.  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 4,060.00
วันที่,5
จำนวน16,261.90
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
23.  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 2,020.00
วันที่,5
จำนวน2,020.00
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
24.  สท.มุกดาหาร
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 12,000.00
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน13,110.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
25.  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
-
จำนวน630.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
26.  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
27.  สท.สกลนคร
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 10,460.00
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
-
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
28.  สท.สกลนคร สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 55,599.80
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน7,624.75
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
29.  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 21,967.05
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน23,027.05
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
30.  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 23,447.20
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน3,430.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
31.  สท.หนองคาย
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 1,500.00
วันที่,5
จำนวน3,500.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
32.  สท.หนองคาย สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 388,022.82
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน17,555.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
33.  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 308,437.50
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน218,668.75
วันที่,5
นำส่งวันต่อวัน.!!  ยอดไม่ตรง
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
34.  สท.หนองบัวลำภู
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
-
จำนวน1,800.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
35.  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 1,160.00
วันที่,5
จำนวน200.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
36.  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 5,000.00
วันที่,5
จำนวน330.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
37.  สท.เลย
หน่วยงาน  สท.เลย
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 10,660.00
แจ้งเตือนนำส่ง
วันที่,5
จำนวน7,700.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.เลย
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
38.  สท.เลย สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน630.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
39.  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
-
จำนวน45,959.33
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
40.  สท.เลย สาขาวังสะพุง
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน1,060.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
41.  สท.บึงกาฬ
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 530.00
วันที่,5
จำนวน6,560.00
วันที่,5
นำเงินส่งคลังโดยรวมยอดจัดเก็บมากกว่า 1 วัน
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
42.  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
6/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
7/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
8/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
ยอดสุทธิ 1,160.00
วันที่,5
จำนวน530.00
วันที่,5
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
9/8/2565
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
10/8/2565 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
พิมพ์ วันพุธที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4