รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ระยะเวลา 3 วันทำการ
ระหว่างวันที่ 28/1/2566 ถึง  วันที่ 1/2/2566 

หน่วยงานสรรพสามิต
เสาร์

28/1/2566
อาทิตย์

29/1/2566
จันทร์

30/1/2566
อังคาร

31/1/2566
พุธ

1/2/2566  
1.  สภ.ที่ 4
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
จัดเก็บนำส่ง
--
2.  สท.อุดรธานี
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
3.  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
4.  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
5.  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
6.  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
7.  สท.กาฬสินธุ์
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
8.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
9.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
10.  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
11.  สท.ขอนแก่น
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
12.  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
13.  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
14.  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
15.  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
16.  สท.ขอนแก่น สาขาพล
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น สาขาพล
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
17.  สท.นครพนม
หน่วยงาน  สท.นครพนม
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
18.  สท.นครพนม สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
19.  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
20.  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
21.  สท.มหาสารคาม
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
22.  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
23.  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
24.  สท.มุกดาหาร
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
25.  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
26.  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
27.  สท.สกลนคร
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
28.  สท.สกลนคร สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
29.  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
30.  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
31.  สท.หนองคาย
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
32.  สท.หนองคาย สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
33.  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
34.  สท.หนองบัวลำภู
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
35.  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
36.  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
37.  สท.เลย
หน่วยงาน  สท.เลย
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
38.  สท.เลย สาขาเมือง
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาเมือง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
39.  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาด่านซ้าย
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
40.  สท.เลย สาขาวังสะพุง
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.เลย สาขาวังสะพุง
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
41.  สท.บึงกาฬ
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บึงกาฬ
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
42.  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
28/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
29/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
30/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
31/1/2566
จัดเก็บนำส่ง
--
หน่วยงาน  สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
1/2/2566 ปัจจุบัน 
จัดเก็บนำส่ง
--
พิมพ์ วันพุธที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4