<span style='background-color:#ffff00'>รวบรวมหนังสือมอบอำนาจ โดย สภ.ที่ 4</span>
รวบรวมหนังสือมอบอำนาจ โดย สภ.ที่ 4
ลำดับที่ วันที่/เวลา เรื่อง สรุปเนื้อหา ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ Web_link1 Web_link2 Web_link3 ประเภทเผยแพร่ ผู้บันทึก
 131/10/2565 คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 631/2565เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตลงวันที่ 27ตุลาคม2565   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 223/08/2565 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 382/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 323/08/2565 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 383/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 429/03/2565 คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 149/2565 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 55/10/2564 คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 481/2564 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 620/07/2564 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 332/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 720/07/2564 คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 330/2564 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอกส่วนเทคโนฯ
 828/04/2564 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 211/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 916/02/2564 คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 90/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - - - ภายใน/ภายนอก-
 1018/11/2563 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 689/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 117/10/2563 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 484/2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอกสภ.ที่ 4
 125/10/2563 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 569/2563 เรื่องมอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต   ยกเลิก- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอก-
 138/06/2563 มอบอำนาจให้ปรับต่างจากยี่ต๊อก   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอก-
 148/06/2563 มอบอำนาจด้านจัดการของกลาง   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอก-
 158/06/2563 มอบอำนาจด้านคดี(เพิ่ม)   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - - - - ภายใน/ภายนอก-
 168/06/2563 มอบอำนาจด้านคดี   ใช้ปัจจุบัน- ไฟล์แนบ1 - weblink - - ภายใน/ภายนอก-

[หน้าที่ 1] [หน้าที่ 2