รายงานสถิติขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ยาเส้น
แยกภาพรวมป็นรายพื้นที่ และ รายพื้นที่สาขา รองรับ GECC ของหน่วยงาน
 
 
สรุปรายเดือน เลือกพื้นที่/พื้นที่สาขา
สรุปภาพรวม 11 พื้นที่
 
1.สท.อุดรธานี (สท.ทดสอบ)ไฟล์แนบ 7.สท.สกลนคร (สท.ทดสอบ)ไฟล์แนบ
 
2.สท.กาฬสินธุ์ไฟล์แนบ 8.สท.หนองคาย
 
3.สท.ขอนแก่นไฟล์แนบ 9.สท.หนองบัวลำภู
 
4.สท.นครพนม 10.สท.เลย
 
5.สท.มหาสารคาม 11.สท.บึงกาฬ
 
6.สท.มุกดาหาร
 
ทดสอบบันทึกข้อมูลของพื้นที่สาขา 31 กับ 1 พื้้นที่(บีงกาฬ) เริ่ม 1 ก.ค.2564