[สถิติเยี่ยมชม] ห้องพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ห้องพจนานุกรมภาษาอังกฤษประจำเดือน
ลำดับที่ วันที่/เวลา เรื่อง สรุปเนื้อหา ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 Web_link ประเภทเผยแพร่ ผู้นำเข้าข้อมูล
112/11/2563/11:08:11 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กันยายน 2563-   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
225/02/2564/11:06:47 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน สิงหาคม 2563-   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
325/02/2564/11:05:55 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563--   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
47/10/2563/11:01:58 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ตุลาคม 2563   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
525/02/2564/10:55:05 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม 2564   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
625/02/2564/10:53:46 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
725/02/2564/10:52:44 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
810/07/2563/11:18:50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   เพิ่มภาษาอ่าน   ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
92/07/2563/08:15:34 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
103/04/2563/10:25:45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มีนาคม 2563   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
113/04/2563/10:24:52 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกประวัติ  ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
1228/02/2563/14:16:09 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม 2563   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
1328/01/2563/15:10:54 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ธันวาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
147/01/2563/16:34:30 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
1527/11/2562/09:29:17 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ตุลาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
1610/10/2562/15:52:39 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กันยายน 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
171/10/2562/17:04:31 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
185/08/2562/11:24:06 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
1925/07/2562/13:48:15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิถุนายน 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
207/06/2562/10:35:18 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
2110/05/2562/10:32:01 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เมษายน 2562   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เมษายน 2562  ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
2211/04/2562/10:23:47 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มีนาคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
2311/03/2562/14:29:41 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
2426/02/2562/17:21:15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม 2562   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
258/01/2562/11:47:48 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ธันวาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
2617/12/2561/14:01:44 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
276/11/2561/09:40:12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ตุลาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
283/10/2561/16:41:21 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กันยายน 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
2927/09/2561/13:51:05 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3015/08/2561/11:44:36 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3129/06/2561/11:00:45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิถุนายน 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
3212/06/2561/10:22:33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
333/05/2561/11:12:36 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เมษายน 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3430/03/2561/13:51:56 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มีนาคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
357/03/2561/14:37:41 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3627/02/2561/09:38:12 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม 2561   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3723/01/2561/14:47:50 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
385/01/2561/13:50:14 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
3910/11/2560/09:45:51 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ตุลาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
4012/10/2560/11:36:08 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กันยายน 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
411/08/2561/10:04:52 ***รวบรวม*** --- พจนานุกรมภาษาอังกฤษ --- สำหรับตรวจสอบคำศัพท์ซ้ำ ----   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
4221/09/2560/11:28:15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวิภาพร วงษ์เส
4315/08/2560/14:50:40 พจนานุกรมภาษาอังกฤษประจำเดือน กรกฎาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
4411/07/2560/09:54:05 พจนานุกรมภาษาอังกฤษประจำเดือน มิถุนายน 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
458/06/2560/09:26:59 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
4619/05/2560/15:05:08 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
4718/04/2560/09:40:38 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
487/03/2560/13:44:09 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
492/02/2560/11:39:03 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือน มกราคม 2560   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
5013/12/2559/15:28:34 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
517/11/2559/13:18:23 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือน ตุลาคม 2559   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
5219/10/2559/14:38:29 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำ ประจำเดือน กันยายน 2559   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
536/09/2559/13:17:36 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
549/08/2559/10:41:57 รายงานผลตามโครงการพจนานุกรมองค์กร(English Dictionary for Organization)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
555/07/2559/14:12:19 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนกรกฎาคม 2559    คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนกรกฎาคม 2559   ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
568/06/2559/10:13:21 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน2559   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
5712/05/2559/18:10:53 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนพฤษภาคม2559   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวรพจต์
583/05/2559/10:44:43 คำศัพท์ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกประชุมภาคที่4
593/05/2559/09:26:29 ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการตรวจค้นและจับกุม   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
603/05/2559/08:51:20 คำศัพท์ด้านปราบปราม143คำศัพท์ที่ควรรู้   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกส่วนเทคโนฯ
6120/04/2559/16:29:47 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ   ตำแหน่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกภัทราวดี
6220/11/2556/20:01:01 เรียนภาษาอังกฤษเข้าสู่ AEC   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกวสันต์