[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง วันที่/เวลา เรื่อง สรุปเนื้อหา ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 Web_link ประเภทเผยแพร่ ผู้บันทึก
 1 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้9/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 2 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้9/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 3 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้5/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 4 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้5/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 5 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้7/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 6 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้7/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 7 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้7/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 8 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้7/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 9 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 10 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 11 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 12 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2563 รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 13 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 14 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้28/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 15 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้30/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 16 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้30/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 17 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้31/10/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2562 (รายสินค้า)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-
 18 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้31/10/2562 ภาษีสรรพสามิตตุลาคม 2562 (รายพื้นที่)   - ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอก-

[หน้าที่ 1] [หน้าที่ 2