รายงานรหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในสภ.ที่ 4 หมายเลขเครื่องผู้ใช้งาน(NAT)  35.172.164
online  1 [สถิติเยี่ยมชม] รายงานรหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในสภ.ที่ 4
รายงานรหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในสภ.ที่ 4   รหัสแสตมป์ในสภ.ที่ 4

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หน่วยงาน ไฟล์แนบ ผู้บันทึก
 115/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ภัทราวดี
 215/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ภัทราวดี
 314/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ภัทราวดี
 414/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ภัทราวดี
 514/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ภัทราวดี
 614/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ภัทราวดี
 714/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ภัทราวดี
 814/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ภัทราวดี
 914/12/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ภัทราวดี

[หน้าที่ 1 ]

ที่มาข้อมูล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4
พัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4