• ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
 •  
 • ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปราม
 •  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตของสำนักงานสรพสามิตภาคที่ ๔
       1.คณะกรรมการด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
       2.คณะกรรมการด้านป้องกันและปราบปราม
    ผู้ใช้ขณะนี้  1
  [สถิติเยี่ยมชม]