รายงานติดตามโครงการ..พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน(ภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา) จำนวนครั้งเปิดอ่าน
1. สภ.ที่ 4 ฝ่ายอำนวยการ 36
2. สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 60
3. สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 13
4. สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม 56
5. สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 14
6. สภ.ที่ 4 อื่นๆ 777
7. สพ.กาฬสินธุ์ และสาขาเมือง 1
8. 0
9. สพ.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 0
10. สพ.ขอนแก่น และสาขาเมือง 3
11. 0
12. สพ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ 0
13. สพ.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง 3
14. สพ.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2
15. สพ.ขอนแก่น สาขาพล 0
16. สพ.มุกดาหาร 0
17. สพ.มุกดาหาร สาขาเมือง 3
18. สพ.มุกดาหาร สาขาคำชะอี 0
19. สพ.มหาสารคาม และสาขาเมือง 3
20. 0
21. สพ.มหาสารคาม สาขาบรบือ 1
22. สพ.หนองคาย และสาขาเมือง 5
23. 0
24. สพ.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 0
25. สพ.หนองบัวลำภู และสาขาเมือง 3
26. 0
27. สพ.หนองบัวลำภู สาขานากลาง 1
28. สพ.นครพนม และสาขาเมือง 3
29. 0
30. สพ.นครพนม สาขาธาตุพนม 1
31. สพ.นครพนม สาขาศรีสงคราม 3
32. สพ.สกลนคร และสาขาเมือง 7
33. 2
34. สพ.สกลนคร สาขาวานรนิวาส 0
35. สพ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 1
36. สพ.เลย และสาขาเมือง 2
37. 0
38. สพ.เลย สาขาด้านซ้าย 5
39. สพ.เลย สาขาวังสะพุง 0
40. สพ.อุดรธานี 4
41. สพ.อุดรธานี สาขาเมือง 0
42. สพ.อุดรธานี กุมภวาปี 1
43. สพ.อุดรธานี สาขาบ้านผือ 3
44. สพ.อุดรธานี สาขาเพ็ญ 0
45. สพ.บึงกาฬ 5
46. สพ.บึงกาฬ สาขาเซกา 2