รายงานสถิตผู้เยี่ยมชมรายงานรหัสยาเส้นผู้ประกอบอุดสาหกรรมในสภ.ที่4 เริ่ม 15 ธ.ค.2565
ประชาชน/หน่วยงาน จำนวน
1. เน็ต(Nat)  445
2. กรมสรรพสามิต -
3. สภ.ที่ 1 -
4. สภ.ที่ 2 -
5. สภ.ที่ 3 -
6. สภ.ที่ 4 -
7. สภ.ที่ 5 -
8. สภ.ที่ 6 -
9. สภ.ที่ 7 -
10. สภ.ที่ 8 -
11. สภ.ที่ 9 -
12. สภ.ที่ 10 -
13. สท.อุดรธานี (แยก) -
14. สท.อุดรธานี สาขาเมือง -
15. สท.อุดรธานี กุมภวาปี -
16. สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ -
17. สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ -
18. สท.กาฬสินธุ์ และสาขาเมือง (รวม)  -
19. สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ -
20. สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี -
21. สท.ขอนแก่นพื้นที่ และสาขาเมือง (รวม)  -
22. สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ -
23. สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง -
24. สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ -
25. สท.ขอนแก่น สาขาพล -
26. สท.นครพนม และสาขาเมือง(รวม) -
27. สท.นครพนม สาขาธาตุพนม -
28. สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม -
29. สท.มหาสารคาม และสาขาเมือง(รวม) -
30. สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ -
31. สท.มุกดาหาร(แยก)  -
32. สท.มุกดาหาร สาขาเมือง -
33. สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี -
34. สท.สกลนคร และสาขาเมือง(รวม) -
35. สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส -
36. สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน -
37. สท.หนองคาย และสาขาเมือง -
38. สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ -
39. สท.หนองบัวลำภู และสาขาเมือง(รวม) -
40. สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง -
41. สท.เลย และสาขาเมือง(รวม) -
42. สท.เลย สาขาด้านซ้าย -
43. สท.เลย สาขาวังสะพุง -
44. สท.บึงกาฬ(แยก) -
45. สท.บึงกาฬ สาขาเซกา -
รวม 445