ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

02/12/3091
2548-12-02
53 ปี เดือนสส.7440-001-0031
-
-ยี่ห้อ DELLใช้งานปัจจุบัน
2 1)

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือนสส.7440-001-0034
-
-ยี่ห้อ DELLใช้งานปัจจุบัน
31 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0036
-สส.7440-001-0036
-ยี่ห้อ DELLใช้งานปัจจุบัน
4 1)

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0039
-สส.7440-001-0039
-ยี่ห้อ DELLใช้งานปัจจุบัน
5 2)

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0042
-สส.7440-001-0042
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
6 3)

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0063
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
7 4)

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0044
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันบ.ขอนแก่นแอลกอฮอล์
8 5)

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0049
-
-สส.7440-001-0049
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
91 )

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0050
BVSJQ1S
-สส.7440-001-0050
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
10 1)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0054
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
11 2)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0055
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
12 3)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0056
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
13 4)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0057
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
14 5)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0058
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
15 6)

25/05/3096
2553-05-25
53 ปี เดือนสส.7440-001-0059
-
-ยี่ห้อ HPใช้งานปัจจุบัน
16 7)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0061
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
17 8)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0062
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
18 9)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0063
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
19 10)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0064
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
20 11)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0065
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
21 12)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0066
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
22 13)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0067
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
23 14)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0068
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
24 15)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0069
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
25 16)
นางวารุณี ศรีทอง
1896
21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0070
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
26 17)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0071
-
-ยี่ห้อ HPใช้งานปัจจุบัน
27 18)
นางวัลภา มุริจันทร์
1894
21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0072
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
28 19)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0073
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
29 20)

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนสส.7440-001-0074
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
30 21)

21/06/3096
2553-06-21
53 ปี เดือนสส.7440-001-0075
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
31 22)

27/08/3096
2553-08-27
53 ปี เดือนสส.7440-001-0076
-
-ยี่ห้อ HP รุ่น PRO 3000MT Businessใช้งานปัจจุบัน
321 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0077
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
332 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0078
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
343 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0079
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
354 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0081
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
365 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0082
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
37 1)

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0084
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
381 )

01/07/3096
2553-07-01
53 ปี เดือนสส.7440-001-0085
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
39 1)

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0086
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
401 )

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0087
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
41 1)

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0088
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
42 2)

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0089
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
431 )

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0091
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
44 1)

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0092
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
45 2)

19/08/3097
2554-08-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0093
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
461 )

09/06/3098
2555-06-09
53 ปี เดือนสส.7440-001-0095
-
-ยี่ห้อ HPใช้งานปัจจุบัน
47 1)

19/06/3098
2555-06-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0096
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น VOSTRO 360 NON-TOUCH( all-in-one) หน้า smart officeใช้งานปัจจุบัน
48 2)

19/06/3098
2555-06-19
53 ปี เดือนสส.7440-001-0098
-
-ยี่ห้อ HP รุ่น PRO 3000MT Businessใช้งานปัจจุบัน
491 )

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนสส.7440-001-0099
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
50 1)

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนสส.7440-001-0100
-
-ยี่ห้อ HPใช้งานปัจจุบัน
511 )

09/08/3098
2555-08-09
53 ปี เดือนสส.7440-001-0103
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
522 )

09/08/3098
2555-08-09
53 ปี เดือนสส.7440-001-0104
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
533 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0105
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
544 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0106
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
555 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0107
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
566 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0108
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
577 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0109
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
588 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0110
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
599 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0111
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
6010 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0112
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
6111 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0113
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
6212 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0114
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
63 1)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0117
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
64 2)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0118
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
65 3)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0119
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
66 4)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0120
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
67 5)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0121
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
681 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0123
-
-
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
692 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0124
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
703 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0125
-
-
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
714 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0126
-
-
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
725 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0127
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
736 )

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0128
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
74 1)

10/10/3098
2555-10-10
53 ปี เดือนสส.7440-001-0130
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
75 2)
ส่วนกลาง
22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0131
HTLRC2S
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
76 3)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0132
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
77 4)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0133
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
78 5)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0134
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
79 6)

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0135
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
80 7)
นางณัฐชา บำรุงรส
11157
22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0136
6TKRC2S
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
811 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0137
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
822 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0138
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
833 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0139
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
844 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0140
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
855 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0141
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
86 1)

04/06/3100
2557-06-04
53 ปี เดือนสส.7440-001-0142
-
-ยี่ห้อ HP รุ่่่น P8200ใช้งานปัจจุบัน
87 2)

05/06/3100
2557-06-05
53 ปี เดือนสส.7440-001-0143
-
-ยี่ห้อ HP รุ่่่น P8100ใช้งานปัจจุบัน
881 )

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนสส.7440-001-0083
-
-ยี่ห้อ DELLใช้งานปัจจุบัน
892 )

22/06/3098
2555-06-22
53 ปี เดือนสส.7440-001-0146
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
903 )

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนสส.7440-001-0147
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันชุดให้บริการนอกสถานที่
 รวม 90  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4