ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.นครพนม
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )
นายพิชัย อนุวรรณ
1955
22/05/3646
3103-05-22
53 ปี เดือนxxxxx1
111
-xxxxx1
111
- HP 280 G2 MTใช้งานปัจจุบัน
2 1)

14/05/3090
2547-05-14
53 ปี เดือน74400010009
KHXX80T
-74400060009
23-GL989
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
31 )

02/12/3091
2548-12-02
53 ปี เดือน74400010020
4XPVG1S
-74400060017
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
42 )

14/08/3093
2550-08-14
53 ปี เดือน7440001023
9YSJQ1S
-74400060020
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
5 1)

14/08/3093
2550-08-14
53 ปี เดือน74400010025
FWSJQ1S
-74400060022
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
61 )

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023862
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
7 1)

13/11/3093
2550-11-13
53 ปี เดือน74400010027
HF9DQ1S
-74400060027
CNOPM067161875
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
81 )

27/02/3090
2547-02-27
53 ปี เดือน74400010005
310084269
-74400060004
BBB343E58087
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
92 )

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือน74400010007
KHXX70K
-74000060006
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
10 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือน74400010011
KHXX74B
-74400060011
23-GL983
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
111 )

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือน74400010014
KHXX81T
-74400060013
23-FX716
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
12 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
NN0404002
-
NNM0404002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
131 )

14/05/3090
2547-05-14
53 ปี เดือน74400010010
KHXX74X
-74400060008
23-FX735
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
14 1)

02/12/3089
2546-12-02
53 ปี เดือน74400010004
Q176545
-74400060003
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
151 )

17/10/3091
2548-10-17
53 ปี เดือน74400010021
CHPVG1S
-74400060018
CN0W49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
16 1)

02/12/3091
2548-12-02
53 ปี เดือน74400010020
FKPVG1S
-74400060017
CN0W49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
171 )

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
NNT0404002
-
NNTP0404002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
18 1)

28/11/3091
2548-11-28
53 ปี เดือน74400010022
7KPVGIS
-74400060019
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
191 )

27/02/3090
2547-02-27
53 ปี เดือน74400010006
310084337
-74400060005
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
202 )

14/08/3093
2550-08-14
53 ปี เดือน74400010024
1YSJQ1S
-74000060021
CN0PM1061761876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
21 1)

13/03/3090
2547-03-13
53 ปี เดือน74400010012
KHXX80Y
-74400060010
23-GL982
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
221 )

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือน74400010013
KHXX94W
-74400060012
23-FX731
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
23 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
NN0404001
-
NNM0404001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
24 2)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือน74400010008
KHXX77K
-74400060007
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
25 3)

02/11/3093
2550-11-02
53 ปี เดือน74400010026
53FDQ1S
-74400060023
CN0PM617161875F
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
261 )

23/07/3093
2550-07-23
53 ปี เดือน74400010028
6D9DG1S
-74400060025
CN0PM0617161875
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
27 1)

02/12/3091
2548-12-02
53 ปี เดือน74400010019
HHPVG1S
-74400060016
CNOW49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
281 )

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
NNT0404001
-
NNTP0404001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
 รวม 28  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4