ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.เลย
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-057/50
69TJQ1S
-7440-001-057/50-1
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
2 1)

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0007
KHXX76W
-7440-001-0007-1
23-GH366
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
31 )

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-049/50
F7TJQ1S
-7440-001-049/50-1
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
42 )

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0016
KHXX75A
-7440-001-0016-1
23-GM028
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
53 )

06/09/3096
2553-09-06
53 ปี เดือน-
MCBA200342
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7200cd)
6 1)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน
LOM0412002
-
LOMM0412002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
71 )

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน7440-001-0012
KHXX98L
-7440-001-0012-1
23-GM034
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
8 1)

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0010
KHXX77P
-7440-001-0010-1
23-GM419
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
91 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0027
73QVG1S
-7440-001-0027-1
CN-OW4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
10 1)

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-046/50
57TJQ1S
-7440-001-0046/50-1
CNOPM061716876D
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
11 2)

15/12/3089
2546-12-15
53 ปี เดือน7440-001-0003
914-308-17874
-7440-001-0004
A0343425804
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
12 3)

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023865
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
131 )

06/09/3096
2553-09-06
53 ปี เดือน-
MCBA200752
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7200cd)
14 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน-
LO0412001
-
LOM0412001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
151 )

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-060/50
37TJQ1S
-7440-001-060/50-1
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
16 1)

08/11/3093
2550-11-08
53 ปี เดือน7440-001-062/50
5D9DQ1S
-7440-001-062/50-1
CNOPM0617161875
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
171 )

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-048/50
C6TJQ1S
-7440-001-048/50-1
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
182 )

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0015
KHXX88V
-7440-001-0015-1
23-GL957
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
193 )

06/09/3096
2553-09-06
53 ปี เดือน-
MCBA200347
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7200cd)
20 1)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน-
LOM0412001
-
LOMM0412001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
211 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0030
53QVG1S
-7440-001-0030-1
CN-DW4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
22 1)

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0008
KHXX67Y
-7440-001-0008-1
23-GH370
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
231 )

12/05/3090
2547-05-12
53 ปี เดือน7440-001-0009
kHXX87G
-7440-001-0009-1
23-GM454
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
24 1)

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0023
JRPVG1S
-7440-001-0023-1
CN-OW4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
25 2)

24/10/3089
2546-10-24
53 ปี เดือน7440-001-0001
Q177662
-7440-001-0002
ES7102019342001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
26 3)

06/09/3096
2553-09-06
53 ปี เดือน-
MCBA200343
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7200cd)
27 4)

25/08/3096
2553-08-25
53 ปี เดือน-
0012010
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ HP รุ่น PRO3000 MT)
281 )

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน7440-001-0013
KHXX85G
-7440-001-0013-1
00013794
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
29 1)

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0028
J3QVG1S
-7740-001-0028-1
CN-OW4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
301 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0032
GQPVG1S
-7440-001-0032-1
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
31 1)

03/09/3093
2550-09-03
53 ปี เดือน7440-001-047/50
HPH7Q1S
-7440-001-047/50-1
CN0PM0617161875
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
32 2)

15/12/3089
2546-12-15
53 ปี เดือน7440-001-0005
914-308-17886
-7440-001-0006
G09328038342
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
331 )
นางสาววีรนุช โฮ้หนู
2054
14/02/3098
2555-02-14
53 ปี เดือนDYLPC 2S
7440-001-152/55
ภาพถ่ายตัวเครื่อง CNOCGJ4M641801CP64BB
7440-001-152/55
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
34 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน-
LO0412002
-
LOM0412002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
35 2)

06/09/3096
2553-09-06
53 ปี เดือน-
MCBA200346
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7200cd)
 รวม 35  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4