วันอังคารที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านไอที สภ.ที่ 4  
หน่วย:เครื่อง
ลำดับที่ รายการสภ.ที่ 4อุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬรวม
1
คอมพิวเตอร์_ตั้งโต๊ะ
6145459028312335264026-450
2
คอมพิวเตอร์_NOTEBOOK
-------------
3
เครื่องพิมพ์ Laser Printer
-------------
4
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer
-------------
5
เครื่อง SCANNER
-------------
6
เครื่องสำรองไฟ UPS
-------------
7
คอมพิวเตอร์ SERVER
-------------

ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  --
ที่มาข้อมูล สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4