แนะนำบุคลากรใหม่

อัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้าง ในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ลำดับที่
No.
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
สามารถพิมพ์กระดาษ A4
หน่วยงาน
Office
1.ประเภทบริหาร
Executive Positions
2.ประเภทอำนวยการ
Managerial Positions
3.ประเภทวิชาการ
Knowledge Worker Positions
4.ประเภททั่วไป
General Positions
รวม( summary) ลูกจ้างประจำ
Permanent Employee
พนักงานราชการ
Government Employees
ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary Employees
พนักงานราชการเฉพาะกิจ
Government Employees
รวม( summary) รวมทั้งสิ้น(Total) พนักงานขับรถยนต์ Driver
ระดับต้น
Primary Level
ระดับสูง
Higher Level
ระดับต้น
Primary Level
ระดับสูง
Higher Level
ระดับปฏิบัติการ
Practitioner Level
ระดับชำนาญการ
Professional Level
ระดับชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
ระดับเชี่ยวชาญ
Expert Level
ระดับทรงคุณวุฒิ
Advisory Level
ระดับปฏิบัติงาน
Operational Level
ระดับชำนาญงาน
Experienced Level
ระดับอาวุโส
Senior Level
ระดับทักษะพิเศษ
Highly Skilled Level Level
1. โครงสร้างองค์กรสภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4
- - - 1 11 8 9 1 - - 6 - - 36 - 4 24 - 28 64 7
2. โครงสร้างองค์กรสท.อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office
- - - 1 7 8 2 - - 3 11 2 - 34 1 5 16 - 22 56 8
3. โครงสร้างองค์กรสท.กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office
- - - 1 4 9 - - - 3 11 1 - 29 - 4 21 - 25 54 7
4. โครงสร้างองค์กรสท.ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office
- - - 1 7 18 2 - - 9 23 1 - 61 4 6 23 - 33 94 11
5. โครงสร้างองค์กรสท.นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office
- - - 1 3 8 1 - - 5 7 1 - 26 - 7 27 - 34 60 9
6. โครงสร้างองค์กรสท.มหาสารคาม
Mahasarakam Area Excise Office
- - - 1 1 6 2 - - 2 10 1 - 23 1 6 13 (1) - 20 43 9
7. โครงสร้างองค์กรสท.มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office
- - - 1 3 6 1 - - 1 7 3 - 22 1 6 16 - 23 45 7
8. โครงสร้างองค์กรสท.เลย
Loei Area Excise Office
- - - 1 8 6 2 - - 3 7 - - 27 1 3 23 - 27 54 9
9. โครงสร้างองค์กรสท.สกลนคร
Sakonnakhon Area Excise Office
- - - 1 6 4 1 - - 1 11 1 - 25 1 7 21 - 29 54 9
10.โครงสร้างองค์กรสท.หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office
- - - 1 5 6 2 - - 4 13 1 - 32 1 3 19 (3) - 23 55 10
11. โครงสร้างองค์กรสท.หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office
- - - 1 6 4 1 - - 2 5 1 - 20 - 2 16 (1) - 18 38 5
12. โครงสร้างองค์กรสท.บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office
- - - 1 3 4 - - - - 2 2 - 12 1 3 15 - 19 31 5
รวม - - - 12 64 87 23 1 - 33 113 14 - 347 11 56 234 - 301 648 96
วันที่ปรับปรุง31ต.ค.65
 
รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุปีงบประมาณ
 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ
 | 2554-2563 | 2564 | 2565
รายชื่อบุคลากรที่ลาออกปีงบประมาณ
256125622563256425652566
ค้าหาตามตำแหน่งปุ่มค้นหา
ที่มาของข้อมูล ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สภ.ที่ 4
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ เคนหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
» ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
» ออนไลน์วันนี้ 1 คน
» ออนไลน์เมื่อวานนี้ 22 คน
» ออนไลน์อาทิตย์นี้ 36 คน
» ออนไลน์เดือนนี้ 1 คน
» ออนไลน์ปีนี้ 571 คน
» จำนวนผู้เข้าชม 18826 คน
Record: 166 (28.05.2021)
เริ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2558