ระบบเครือข่ายภายใน ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
มีอะไรใหม่


1.ปรับปรุงแนะนำหน่วยงานที่ได้รับ GECC ปี 2565 ระดับ ก้าวหน้า 5 หน่วยงาน ระดับพื้นฐาน 34 หน่วยงาน จะมี new.gif กระพริบ
2.ปรับปรุงทำเนียบผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฯ

3.ปรับปรุงผู้ที่ได้รับเครื่องราช ปี 2564 และ 2563 โดยระบุลำดับที่ได้รับ
ที่มาข้อมูลเผยแพร่ทั่วไป จึงนำข้อมูลผู้ที่ได้รับเครื่องราช เข้ามาในระบบเครือข่ายภายในครับ ดีไซต์และออกแบบเพิ่มปรับปรุงล่าสุด 2 กันยายน 2565


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเก็บประวัติบุคลากรกรมสรรพสามิต ตั้งแต่เริ่มมีรูปภาพถ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
2.STORYTELLING IN PHOTOGRAPHY