ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (26 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายสมยศ ซัง
Mr.Somyot Sang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่