ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Nakhonpathom 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of SamutSongkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
SamutSongkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
3
-
-
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs.Monsarun Pholjerm
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (15 ก.ค.2557(ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่