ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Chief of Ayutthaya 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Ayutthaya 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakam Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakam Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
3
-
-
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakam Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakam Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakam Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakam Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakam Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakam Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559) ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พฤษภาคม 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายไปสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
7
-
-
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs.Wichumon Pinthong
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย
Head of Legal Affairs Division
สังกัด:  ส่วนกฏหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Legal Affairs Division Of Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาทึ่ 9
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 26 พฤษภาคม 2558 : เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่