ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
3
-
-
-
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr.Anirut Nunai
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (15 ก.ค.2557(ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายไปสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่