ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสิทธิชัย เพาะปลูก

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nongbualamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสิทธิชัย เพาะปลูก

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
3
-
-
-
นายสิทธิชัย เพาะปลูก

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม สภ.ที่ 7
Audit, Prevention and Suppression Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่