ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
3
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chonburi 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chonburi 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chonburi 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chonburi 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
Satun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms.Sirigaet Praevanich
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
Satun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค. 2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่