ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Chief of Khon Kaen Area Excise Office
สังกัด:  สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khon Kaen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udon Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
3
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udon Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udon Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udon Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udon Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2557 ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Buriram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Buriram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Buriram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2554 ( 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
14
-
-
-
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2549
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่