ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Chief of Surin Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Surin Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Chief of Surin Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Surin Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakon Nakhon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakon Nakhon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
4
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakon Nakhon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakon Nakhon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
3 มี.ค.2557

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
6
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
Ms.Sumruay Rasaruk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่