ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief of Uthaithani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Uthaithani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์
Administrative Professional Taxsation 9999
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มกราคม 2562
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่