ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Director of Regional Excise Office 3
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
3
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
4
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (26 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Chief of Saraburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Chief of Saraburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Chief of Saraburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายไปสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
9
-
-
-
นายอำนวย อินทร์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ส.ค.2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Chief of Saraburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Nakhonnayok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
14
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
15
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
16
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2549
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
17
-
-
-
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
Mr.Pradith Chanchonyoot
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2548
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่