ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong Khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chief of Chiang Rai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiang Rai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
3
-
-
-
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chief of Chiang Rai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiang Rai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr.Chawakarn Makawong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค.2557(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่