ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พฤศจิกายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย.2563 ย้ายดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Director of Regional Excise Office 7
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 1
4
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Director of Regional Excise Office 7
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 ( 26 พฤษภาคม 2559) ย้ายมาจาก สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 18 ธันวาคม 2560 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
6
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Director of Regional Excise Office 7
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhon Si Ayutthaya 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhon Si Ayutthaya 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Phranakhon Si Ayutthaya 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555 (1 มิ.ย.2555)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2554 ( 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
14
-
-
-
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs.Jitidhada Dhanasobhon
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่