ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่