ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายประพันธ์ สุขเข
Mr.Prapan Sukkhe
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายประพันธ์ สุขเข
Mr.Prapan Sukkhe
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายประพันธ์ สุขเข
Mr.Prapan Sukkhe
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Trang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Trang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 9 กันยายน 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายประพัน สุขเข
Mr.Prapan Sukkhe
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย
Head of Legal Affairs Division
สังกัด:  ส่วนกฎหมาย
Legal Affairs Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2559 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่