ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Director of Regional Excise Office 7
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
3
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:  ปีงบประมาณ 2554 (25 พ.ค.2554 (ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs.Suree Srisook
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่