ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Control System Development
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2563    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Control System Development
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 30 กันยายน 2563
3
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Bureau of Tax Planning
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
4
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau
สังกัด:  สำนักงแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau
สังกัด:  สำนักงแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau
สังกัด:  สำนักงแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau
สังกัด:  สำนักงแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 ( 3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert
สังกัด:  สำนักงแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค.2553(ผู้เชี่ยวชาญ)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2556
10
-
-
-
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่