ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief of Krabi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
3
-
-
-
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2562    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
4
-
-
-
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 1 สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม
Prevention and Suppression Division 1 of Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มกราคม 2562
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่