ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม
Dr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Singburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม
Dr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Director of Technical Development and Audit Office
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
3
-
-
-
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
Mr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakon Nakhon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakon Nakhon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
4
-
-
-
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
Mr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakon Nakhon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakon Nakhon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
Mr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lampu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nong Bua Lampu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 18 ธันวาคม 2560 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
Mr.Jeravevat Nicom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรงงาน
Chief of the Direction Devision
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2559 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่