ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Nakhonpathom 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Nakhonpathom 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Nakhonpathom 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
3
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Nakhonpathom 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Nakhonpathom 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:  25 พ.ค 2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายไพรัช คุลิมา
Mr.Pairuch Kulima
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่