ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT.Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
3
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค.2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2559
7
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย.2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Trang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Trang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
Sub LT. Prayoot Settphirom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Trang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Trang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่