ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Chief of Nakhonratchasima Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Nakhonratchasima Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat Compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief of Yasothon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
Yasothon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
3
-
-
-
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat Compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief of Yasothon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
Yasothon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat Compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Bueng Kan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (12 ก.พ.2561) ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร (อำนวยการ สูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat Compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Bueng Kan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายพิพัฒน์ คำพูน
Mr.Phiphat Compoon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Bueng Kan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่