ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิ์สุภา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division
สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิ์สุภา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่