ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Chief of Ayutthaya1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Ayutthaya1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Kanchanaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค.2564
3
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Kanchanaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค.2564 ย้ายตำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
4
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 (18 มี.ค.2558)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556 ( 27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Chief of Phatthalung Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Phatthalung Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr.Wisit Wachirawiroon
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Chief of Phatthalung Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Phatthalung Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่