ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Chief of Supanburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Supanburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Chief of Supanburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Supanburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Chief of Supanburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Supanburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chaiyaphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chaiyaphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chaiyaphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Area Excise Phayao
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Area Excise Phayao

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555 (20 ส.ค.2555(ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Chief of Area Excise Lamphum
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Area Excise Lamphum

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms.Sumalee Siriaraya
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่