ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlock
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Director of Regional Excise Office 1
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
3
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 ( 18 มี.ค.2558 เลื่อนระดับ)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Director of Regional Excise Office 9
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:  ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที 2
17 มีนาคม 2558
7
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Director of Regional Excise Office 9
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chonburi 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
14
-
-
-
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs.Chananun Vanairlouk
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่