ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Tsananuasakul
ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธันวาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3
-
-
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Thananunsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่