ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr.Wiruch Phonganparux
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiang Mai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr.Wiruch Phonganparux
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiang Mai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr.Wiruch Phonganparux
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiang Mai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr.Wiruch Phonganparux
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 (3 มี.ค 2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr.Wiruch Phonganparux
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง)

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่