ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Nakhonnayok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
3
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสุพัตรา เพชรดี
Mrs.Supattra Petchdee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่