ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ubonratchathani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
3
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ubonratchathani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ubonratchathani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ubonratchathani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ubonratchathani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่