ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Kamphaengphet Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Kamphaengphet Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Chief of Phitsanulok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Phitsanulok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
3
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Chief of Phitsanulok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Phitsanulok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Nakhon Sawan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสาววันดี โชคคีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Surat Thani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Surat Thani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางสาววันดี โชคศีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางสาววันดี โชคศีรี
Ms.Wandee Chockeeree
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่